Ostutingimused 

Tingimuste kehtivus
 1. Ostutingimused kehtivad kliendi ja ettevõtja Teadusteater OÜ (edaspidi Teadusteater) vahel kaupade ja teenuste ostmisel. Lisaks reguleerivad õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus, tarbijakaitseseadus ja teised õigusaktid. Teadusteatrile jääb õigus teha müügitingimustes muudatusi, mida kajastatakse veebilehel.

Kauba- ja hinnainfo
 1. Teadusteater OÜ on käibemaksukohuslane (KMKR nr EE101967110). Välja toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%, kui ei ole märgitud teisiti.

 2. Kaupade hinnad on välja toodud vahetult kauba juures.

 3. Teadusteatrile jääb õigus teha müügihindades muudatusi, mida kajastatakse veebilehel.

 4. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse ostjat sellest esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

 5. Kauba eest on võimalik tasuda ülekandega Teadusteater OÜ arveldusarvele (AS SEB Pank, IBAN: EE271010220251925225). Arve tasumise tähtaeg on 7 kalendripäeva alates tellimuse vormistamise kuupäevast.

Tellimuse vormistamine
 1. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita tellimuslehel kõik nõutud väljad. 

 2. Tellimuse kinnitus saabub kliendile e-maili teel, millele lisatakse ka arve ja lepitakse kokku kauba transport. Kui Teie e-mailile pole arvet laekunud, kontrollige igaks juhuks ka oma rämpsposti-kausta. 

 3. Pärast kliendi makse laekumist Teadusteater OÜ arvelduskontole loetakse tellimus kinnitatuks.

 4. Kaup pannakse teele pärast makse laekumist Teadusteatri arveldusarvele. Pärast makse sooritamist saadetakse kliendi e-posti aadressile sõltuvalt tarne valikust ka toote kättesaamise info.

Kohaletoimetamine
 1. Kaupade kohaletoimetamise aeg sõltub valitud tarne meetodist. Pärast päringu esitamist annab Teadusteater OÜ kliendile teada võimaliku tarneaja ja lepib kokku saatmisviisi.

 2. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 5 tööpäeva jooksul peale makse teostamist, kui ei ole märgitud teisiti. 

 3. Kaupa on võimalik kätte saada ka Teadusteater OÜ kontorist Selli 11, Tartu või Rakett69 Teadusstuudiotest, Valukoja 12, Tallinn. 

Tellimusest taganemine
 1. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 10 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

 2. Tellimusest taganemiseks enne kauba väljasaatmist tuleb saata e-kiri info@kvark.ee. Tühistamine loetakse õnnestunuks, kui kliendile saabub sellekohane kinnitus e-mailile. 

 3. Pärast tellimuse kättesaamist on kliendil õigus tellimus tagastada 14 päeva jooksul, esitades vastava soovi kirjalikult info@kvark.ee ning lisades tõendi, et klient on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud vedajale.

 4. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks peab kaup olema kasutusjälgedeta ja kliendile saadetud kujul. 

 5. Kui kaubal on kasutamise või kulumise märke, on Teadusteatril õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

 6. Kauba tagastamise kulud kannab klient, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus on kauba mittevastavus lubatule (defektne toode või puuduvad vahendid).

 7. Kliendilt saadud tasud tagastatakse mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel tagastatud kauba Teadusteatrini jõudmisest. 

 8. Teadusteater OÜ võib keelduda tagasimaksete tegemisest, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, asja tagasi saatmisest. 

Pretentsioonide esitamine
 1. Teadusteater OÜ vastutab kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas toote välja saatmise hetkel. 

 2. Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda kahe kuu jooksul Teadusteater OÜ poole, saates e-kirja aadressile info@kvark.ee

 3. Teadusteater OÜ ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist.

 4. Kui Teadusteater OÜ käest ostetud kaubal on puudused, mille eest Teadusteater OÜ vastutab, parandatakse või asendatakse puudusega kaup. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Teadusteater OÜ ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

 5. Teadusteater OÜ vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult 14 päeva jooksul.

 6. Kui klient ei ole nõus Teadusteatri pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud huve, võib klient esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

Vääramatu jõud
 1. Teadusteater ei vastuta kliendile tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Teadusteater ei saanud mõjutada või ette näha.

Isikuandmete töötlemine
 1. Klient annab andmeid sisestades õiguse koguda ja töödelda oma isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks. Kliendi isikuandmed, mis on sisestatud ostude sooritamiseks, ei kuulu avaldamisele kolmandatele osapooltele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel või kauba edastamiseks transpordifirmale.

Lepingu muutmine
 1. Lepingut võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel.